• Διαλεξη: Το «Κοινωνικό στίγμα» ως μια μορφή έντονης ντροπής και βίωσης ενοχικών αισθημάτων. (19/06/2013). Κέντρο Στήριξης Εξαρτημένων Ατόμων και Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων O ΛΟΓΟΣ.
  • Διάλεξη: «Συναισθήματα: Ένα κλειδί για την ψυχή μας». (2014). Κέντρο Στήριξης Εξαρτημένων Ατόμων και Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων O ΛΟΓΟΣ.
  • Διάλεξη: «Η μοναξιά του ανθρώπου δεν είναι παρά ο φόβος του για τη ζωή». ( 2016). Κέντρο Στήριξης Εξαρτημένων Ατόμων και Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων O ΛΟΓΟΣ