Ομιλία ψυχοεκπαίδευσης: «Πως Φροντίζω – Πως στηρίζω; Χρόνιες ασθένειες μέσα στην οικογένεια» Νοέμβριος 2015, μαζί με Μαρίνα Θεοφίλου.