Ένα μέρος της δουλειάς μου αφορά και Ομιλίες – Παρουσιάσεις και Διαλέξεις Ψυχολογικών Θεμάτων που πραγματοποιώ σε χώρους που με προσκαλούν π.χ. Βιβλιοθήκες, Βιβλιοπωλεία, ΧΕΝΘ, ΧΑΝΘ, ΚΑΠΗ, τηλεόραση, κ.λ.π. (Παρακάτω θα βρείτε κάποια από τα κείμενα των ομιλιών αυτούσια).

Επίσης, στο Κλειδί  πραγματοποιώ κάθε χρόνο 2 με 3 Ομιλίες/Παρουσιάσεις/ Διαλέξεις Ψυχολογικών Θεμάτων τις οποίες ανακοινώνω είτε μέσω αφισών/ενημερωτικού εντύπου, είτε μέσω διαδικτυακών τόπων (στην ιστοσελίδα μου και στη σελίδα μου στο facebook).

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις ομιλίες μου και τις διαλέξεις με τους τίτλους των ψυχολογικών θεμάτων που έχω  πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα.

Φωτογραφία από Παρουσίαση για την ψυχοθεραπεία Gestalt και την άνοια στο τηλεοπτικό κανάλι Europeone: