Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων τρίτης ηλικίας. Στο Μ. Τσολάκη & Φ. Κουντή. Οι αλλαγές των περιθαλπόντων. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών; 335-344).Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων τρίτης ηλικίας. Στο…