8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο GESTALT (EAGT). Πράγα 9-12 Σεπτεμβρίου 2004. Σιαμπάνη, Κ. (2007). Η ψυχοθεραπεία Gestalt στα τρία στάδια της  ΑΤΑ. 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, (σελ. 199). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer…