8ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο GESTALT (EAGT). Πράγα 9-12 Σεπτεμβρίου 2004.

Σιαμπάνη, Κ. (2007). Η ψυχοθεραπεία Gestalt στα τρία στάδια της  ΑΤΑ. 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, (σελ. 199). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2007). Εικαστική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε ανοϊκούς ασθενείς. 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, (σελ. 199). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2007). Ο δράκος που έλεγε παραμύθια. Ανέκδοτο παραμύθι.

9o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο GESTALT (EAGT). Αθήνα 6-9 Σεπτεμβρίου 2007. Παρουσίαση – Lecture: Dementia, sex & stereotypes: conflict & resolution in supporting care-givers of demented patients. Σιαμπάνη Κατερίνα, Ζιώγα Δήμητρα, Χατζηλάκου Κάτια.

Σιαμπάνη, Κ. (2009). Εποπτεία Επαγγελματιών ψυχικής υγείας «στη χώρα της άνοιας». 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 115). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2009). Η χρόνια θλίψη του περιθάλποντα ως ανοιχτός λογαριασμός και η ψυχοθεραπεία Gestalt. 6ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 161). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο GESTALT (EAGT).: Lost in transformation –Changing Identities in a changing world.  Βερολίνο 10-12 Σεπτεμβρίου 2010. Ομαδική Παρουσίαση – Lecture: Χαμένοι στην Μεταμόρφωση – Αλλάζοντας ταυτότητες σε ένα κόσμο που αλλάζει.

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Η συμβολή της (Εικαστικής) τέχνης στη συναισθηματική κατάσταση των ηλικιωμένων. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 94-102). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Η μεταμόρφωση των Ελλήνων ανδρών. Παρατηρήσεις σε μια ομάδα συναισθηματικής και ψυχολογικής στήριξης περιθαλπόντων με τις αρχές και τους στόχους της ψυχοθεραπείας Gestalt. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 116-119). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Οι θεραπευτικές ωφέλειες της Αμμοθεραπείας (Sandplay Therapy) και τα στάδια εφαρμογής της σε άτομα που πάσχουν από άνοια. Το πείραμα στη ψυχοθεραπεία Gestalt. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 295-300). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. Βιωματικό Σεμινάριο «Η χρήση των παραμυθιών στην άνοια»: Ένα μοντέλο ενσωμάτωσης των λαϊκών και σύγχρονων παραμυθιών στην ψυχοθεραπεία Gestalt. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 443-449). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2011). Ενσωματώνοντας τις πολώσεις (Διλήμματα) στην ψυχοθεραπεία Gestalt σε μια ομάδα περιθαλπόντων ατόμων που πάσχουν από άνοια με την ψυχοθεραπεία Gestalt. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, (σελ. 499-506). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2012). Κακοποίηση ηλικιωμένων ασθενών με άνοια: Η αξιοπρέπεια του ατόμου που πάσχει από άνοια με παρουσίαση περιστατικού.. Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης. «Νομικά και κοινωνικά θέματα στην άνοια». Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2012). Ο κύκλος της επαφής στην ψυχοθεραπεία Gestalt και η αναγκαιότητα της φροντίδας των δοντιών στα άτομα που πάσχουν από άνοια. Διημερίδα Επαγγελματικής Επιμόρφωση. «Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και στην άνοια». Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2012). Περιγραφή της ομαδικής ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης σε ηλικιωμένους με Ήπια Νοητική Διαταραχή. 1ο Συνέδριο Νευροψυχολογίας «Τρίτης Ηλικίας». Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. et. al. (2012). Όταν το σώμα Παίζει… 1ο Συνέδριο Σωματικής Άσκησης και Φυσικοθεραπείας στην Τρίτη Ηλικία, (σελ. 124-128). Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών.

Σιαμπάνη, Κ. (2013). «Αλλάζω… αλλά ζω». Συντονίστρια Στρογγυλής τράπεζας με Ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer:  στο 8ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών με Διεθνή Συμμετοχή:   (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Σιαμπάνη, Κ. (2013). «Animal-Assisted Therapy (AAT) ή Pet Therapy: Μια πειραματική εφαρμογή στο Κ.Η.Φ.Η.» Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου  Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Σιαμπάνη, Κ. & Μακρίδου, Μ., et. al. (2014). ”Η μνήμη μου, πόσο με καθορίζει, πόσο αλλάζει και με αλλάζει». Ηθικά Διλήμματα και Νέες τεχνολογίες στην άνοια. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Συντονίστρια Στρογγυλής τράπεζας με Ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer:(δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Σιαμπάνη, Κ., & Μακρίδου, Μ.,  et. al. (2015). Ο άνθρωπος ζει στον κόσμο και στον κόσμο μαθαίνει τον εαυτό του. Hellenic Journal of Nuclear Medicine, May – Aug 2015; 18. (p. 443-448). Θεσσαλονίκη: 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Με ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer:  (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου) και Ομαδική παρουσίαση Με ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer στη 1η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt (HAGT): «Η Σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου σε ένα Ρευστό Πεδίο: Προκλήσεις και Διλήμματα». Οκτώβριος 2015: (Αθήνα-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο).

Σιαμπάνη, Κ. & Μακρίδου, Μ., et. al. (2016). «Φροντισμένος φροντίζω τον άλλον» Παρουσίαση με ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer στη Διημερίδα: «Φροντίζοντας αυτούς που φροντίζουν». Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Ινστιτούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών: (Δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

12o Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Συνέδριο GESTALT (EAGT & AAGT). The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized world. Taormina, Italy. 22-25 Σεπτεμβρίου 2016. ΟΜΑΔΙΚΟ WORKSHOP: INFINITE DESIRE IN A FINITE WORLD.

Σιαμπάνη, Κ., & Μακρίδου, Μ.,  et. al. (2016). «Η ευαλωτότητα ως μια ευκαιρία για ανανέωση και ανατροφοδότηση των περιθαλπόντων ασθενών με άνοια». με Ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer. HAGT: 2η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας Gestalt: «Μύθος η ασφάλεια; Η αβεβαιότητα και η ευαλωτότητα στη θεραπευτική διαδικασία». (Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ Νοέμβριος 2016).

Σιαμπάνη, Κ., & Μακρίδου, Μ., (2017): Ομαδική παρουσίαση στο 10ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων: «Πρέπει να λερώσουμε τα χέρια για να σχετιστούμε».  Με ομάδα εποπτείας Gestalt Foundation & Alzheimer: (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Σιαμπάνη, Κ., Παπασωζόμενου, Χ., & Λυσίτσας, Κ. (2017): Παρουσίαση περιστατικού: Ήπια Νοητική Διαταραχή και συνοσηρότητα με άγχος και κατάθλιψη. Θεσσαλονίκη: 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό-Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και 2ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων.  (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).

Σιαμπάνη, Κ. (2017). Αποχαιρετώντας το «ποτέ» και το «πάντα», με την οπτική της θεραπείας. Ανακοίνωση στο 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο: Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: (δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου).