Σιαμπάνη, Κ. (2005). Η επιθετικότητα στη φροντίδα του ανοϊκού ασθενούς και η ψυχοθεραπεία Gestalt. Επικοινωνία για τη Νόσο Alzheimer; 22, 6-7.

Σιαμπάνη, Κ. (2006). Συναισθήματα που βιώνουν οι συγγενείς που φροντίζουν ασθενείς με τη Νόσο Alzheimer και άλλου τύπου άνοιες. Επικοινωνία για τη Νόσο Alzheimer; 24, 6-7.

Σιαμπάνη, Κ. (2006). Depression and anxiety in female caregivers: A comparison study of caregivers of older persons with and without dementia. Unpublished dissertation. Thessaloniki: City Liberal Studies: Affiliate of the University of Sheffield.

Σιαμπάνη, K., & Τσολάκη, M. (2010). Polarities among caregivers of patients with dementia: Exploration and Management in Gestalt Psychotherapy. 25th International Conference of Alzheimer’s Disease. Bologna: Medimond International Proceedings; 127-134.

Σιαμπάνη, Κ. (2010). Αμμοθεραπεία: Εφαρμογή σε άτομα που πάσχουν από άνοια. Α΄ Μέρος. Επικοινωνία για τη Νόσο Alzheimer; 40, 15-17.